Bağlan
1922 yılında Sivas’ ın Kangal ilçesine bağlı eski adıyla Mamaş, yeni adıyla Soğukpınar Köyün’ nde doğan ozanımız ‘Kör Mehmet ‘ lakabıyla tanınmaktadır. Asıl adı Mehmet Sönmez’ dir Uzun yıllar köyümüzün muhtarlığını da yapmış olan ozanımızın şiirlerinin bir kısmı İsmail Özmen’ in Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi(C.5) isimli kitabında 1998 yılında yayınlanmıştır.
Şiirlerinde yerel motiflerle birlikte aşk, ayrılık, özlem, mutsuzluk, Tanrı sevgisi gibi temaları işlemiştir. Hiciv tarzında da oldukça iddialı olan ozanımız neşeli tavrıyla köyümüzün neşe kaynağı olmuştur.

Şiirlerinden örnekler:

Coş eder ırmaklar sular çağlıyor
Seller diyor ki getsek Mamaş’ a
Bir güzelin aşkı sinem dağlıyor
Eller de diyor ki getsek Mamaş’ a

Çalar çalgıcılar gırnata, sazlar
Sanki ötüşüyor turnalar, kazlar
Söylüyü aşıklar bilbil avazlar
Güller de diyor ki getsek Mamaş’ a

Katerlenmiş gelinleri kızları
Dertli değer gırnatalı sazları
Şirin olur möhübbeti, sözleri
Miller de diyor ki getsek Mamaş’ a

Kurulur masalar neşeler başlar
Kesilir kurbanlar koyunlar koçlar
Hep büyük efendi böyükler gençler
Yollar da diyor ki getsek Mamaş’ a

Sönmez’ im bu kadar dalma derine
Neşe verir hem kızlara geline
Bir mektup yazayım seher yeline
Seversen mevlayı uğra Mamaş’ a

………………………………………………………………

Diynen arkadaşlar hayat maceram
Felek bizi bir cefaya duş etti
Salman’ ınan Çerçi düğün kahyası
Felek bizi bir cefaya duş etti

Saat beşte çıktık biz köyümüzden
Çektiğimiz mehmanatsız yüzünden
Tekkeli övezin kendi sözünden
Felek bizi bir cefaya duş etti

Kangal’ a vardık şad ve şadıman
Gedek arkadaşlar geçiyi zaman
Handa bir güzel gördüm aman elaman
Felek bizi bir cefaya duş etti

Salıcık dağında şakır kargalar
Seher yeli ırgıt ırgıt ırgalar
Yayan mı kaldınız anam yengeler
Felek bizi bir cefaya duş etti

Seher yeli uğrarsan bizim ellere
Böyle haber veresin nazlı yare
Müjde geldik işte bura ağdere
Felek bizi bir cefaya duş etti

Sönmez’ im bayraktar oldum duşuna
Buda mı gelecek garip başıma
Muhtar Eraslan’ ın ihmal işine
Felek bizi bir cefaya duş etti

………………………………………………………………

Gam gasavet gahmaz oldu başımdan
Şad olup da gülemiyim birader
Gece gündüz yalvarırım mevlaya
Dileklerim gabil olmaz birader

Karşımızda karlı dağlar ağ olur
Çevre yanı mor sümbüllü bağ olur
Eyi günde yaran evbab çoğ olur
Dar gününde dos bulunmaz birader

Şu gezdiğim Erzurum’ mu Van’ mıdır?
Başımdaki gasvet midir gam mıdır?
Kime eylik etsem sonu kem midir?
Heç kimseden selam gelmez birader

Ne gader belalı bu başım benim
Ahıttım gözümden gan ile yaşım
Gurbete gedersem yamandır işim
Bu talihim hiç tutmuyor birader

Bu gader üzülme mazlum Sönmez’ im
Çıkmaz içerimden bir ince sızım
Zahmarıya döndü baharım yazım
Felek güldürmüyü beni birader

Kaynak: ÖZMEN, İsmail: Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, C. 5, sh. 641-642